Gyvenimas trunka akimirką begaliniame laike...

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IR ARTIMŲJŲ DĖMESIUI!!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių paskelbimo“ priimtus nutarimus, atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė 2020 10 26 – 2020 11 09 paskelbti Marijampolės savivaldybės teritorijoje 

KARANTINĄ 

KARANTINO LAIKOTARPIU (gripo ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos) globos namuose DRAUDŽIAMA:

  • gyventojų lankymas;
  • gyventojų išvykimas;
  • daiktų, laikraščių, maisto produktų perdavimas gyventojams.

Globos namuose užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

INFORMACIJA TEIKIAMA  telefonu:

  • Globos namų veiklos ir personalo klausimais – direktorė +370 343 9290; +370 685 04601
  • Socialinės globos klausimais – direktorės pavaduotoja soc. darbui +370 616 02963
  • Gyventojų sveikatos klausimais – vyr. BP slaugytoja +370 620 21060

Dėkojame visiems už supratingumą.

Direktorė Zina Urbienė

SVARBI INFORMACIJA!

Globos namų darbuotojams prevenciškai buvo atlikti tyrimai dėl COVID-19 (koronaviruso), visi gauti atsakymai yra NEIGIAMI.


2020 m. spalio 23 d. duomenimis Globos namų gyventojai neserga peršalimo ir kitomis sezoninėmis ligomis. 

Direktorė Zina Urbienė

PADĖKA

Apie
Gyvenimas yra dovana...

Kvalifikuota pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globa

Švč. Marijos globos namai teikia socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d.

Gali gyventi iki 30 senyvo amžiaus asmenų.

Gyvenimas nugali mirtį, o artimo meilė – abejingumą.
Marijos globos namai

VšĮ Švč. Marijos globos namai

Švč. Marijos globos namus įsteigė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija buvusiuose motiniškuose Vienuolijos namuose. Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d. Marijampolės savivaldybėje, kaip ne pelno siekianti viešoji įstaiga, suteikianti globą senyvo amžiaus žmonėms. Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios ar silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai, tenkinant fizines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, įvertinant ir gerbiant jų asmeninius poreikius.

Tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, siekti užtikrinti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje, teikti  kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje, pripažįstant antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo unikalumą ir jam priklausančią pagarbą.

Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo...

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus žmonėms.

2014 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Švč. Marijos globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įteikta LICENCIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šią asmens sveikatos priežiūros paslaugą:

bendrąją asmens sveikatos priežiūros – slaugos (bendrosios praktikos slaugos).

Išduota licencija 2013 08 26 Nr. 3522; atnaujinta 2019 05 20

P.Kriaučiūno g. 13,
LT-68298 Marijampolė
Lietuva

Koplyčioje
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai...

Paslaugos

Apgyvendinimas

Apgyvendiname vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, taip pat aprūpinant pagrindiniais baldais.

Maitinimas

Maitiname 4 kartus per dieną bendroje valgykloje. Esant sunkiai negaliai - organizuojamas maitinimas kambariuose.

Medicininė priežiūra

Teikiame sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiaujant su Marijampolės miesto sveikatos priežiūros įstaigų specialistais.

Slauga

Pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kt.

Laisvalaikio organizavimas

Įvairių kolektyvų koncertai, išvykos, gyventojų gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas, filmų žiūrėjimas, išvykos, relaksacijos valanda, darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, nėrimas vašeliu).

Papildomos mokamos paslaugos

Transporto paslauga asmeniniams poreikiams; individualus periodinės spaudos užsakymas; smulkaus asmeninio turto įsigijimas ar remontas; grožio paslaugų (plaukų, antakių dažymas) teikimas.

Kitos įvairios paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas įvairiose institucijose.

Laukiame visokeriopos pagalbos!

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!

Dėkojame visiems – organizacijoms bei pavieniams žmonėms – kurie 2019 metais pervedėte 2% (495,03 EUR), pinigines aukas (3012,18 EUR) ir įvairias aukas natūra.

Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis!

*****

2019 m. dalyvavome trijuose Marijampolės savivaldybės paskelbtuose programų finansavimo konkursuose:

❖ projektas „Kartu lengviau“: paskirtas finansavimas – 1500 €; įsigytos 3 elektrinės funkcinės lovos;

❖ projektas „Sveika mityba – kelias į sveikesnį gyvenimą“: paskirtas finansavimas – 450 €; įsigytas šiltnamis;

❖ projektas „Gyvenimo džiaugsmas“: paskirtas finansavimas – 300 €; įsigyta gimnastikos kamuoliai ir Sony garso sistema.

*****

❖ Atnaujinti gyvenamieji kambariai, sukurtas namų jaukumas.

❖ Įsigytas akvariumas II a.

❖ Kieme suformuotas naujas gėlynas.

❖ Atnaujinti virtuvės baldai, įsigyti nauji indai, skirti gyventojams valgyti kambariuose.

❖ Įsigyta džiovinimo mašina „Miele“.

Atsiliepimai ir padėkos
Mamos dienos proga akys užklydo į Jūsų tinklapio Nuotraukų galeriją. Buvo prisiminimų vakaras. Ilgai žiūrėjau, buvo įdomu ir gera prisiminti Jūsų namų gyvenimo epizodus, matyti pažįstamus ir mielus veidus.

Ačiū Jums už mano Mamos slaugą, už buvimą kartu, kai buvo sunku.

Stiprybės Jūsų darbuose!
Gema
2019 m.
Visiems darbuotojams, slaugiusiems Danutę Joaną Maurukienę, dėkojame už rūpestį, švelnumą, supratingumą, už padrąsinimus ir užuojautą, už kantrybę ir pasiaukojimą sunkiam darbui.

Jūsų darbas ypatingas – reikalaujantis daug ištvermės, pastangų ir kantrybės, tačiau kilnus ir nepaprastai reikalingas sunkiai sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Būkite laimingi!
Nuoširdžiausias ačiū jums.
Vaidona ir Raimundas Maurukai
2019 gegužė

MARIJAMPOLĖS Švč. MARIJOS GLOBOS NAMAMS

Padėka

Norėtume išreikšti didelį dėkingumą Švč. Marijos globos namų darbuotojams už giliai žmogišką, jautrų ir profesionalų rūpinimąsi mūsų Mama Liuda Viliūniene. Ji globos namuose praleido sunkios ligos pažymėtus paskutinius savo gyvenimo mėnesius nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. liepos 9 d.

Buvome nepaprastai sujaudinti matydami, su kokiu pastoviu pasiaukojimu ir artimo meile visos šių Namų darbuotojos ir bendradarbės, pradedant nuo slaugių, virėjų ir baigiant ateinančiomis vienuolijos seserimis bei jaunimo organizacijų atstovais, kuria atidumu ir gerumu persmelktą Namų atmosferą, kaip atidžiai ir kartu neįkyriai, su gera nuotaika ir nesibaigiančiu humoru rūpinasi savo globojamais senyvais žmonėmis.

Norėtume ypatingai padėkoti Namų direktorei Zinai, jos pavaduotojai Janinai, taip pat slaugėms, su kuriomis susidūrėme dažniausiai. Visuomet lydėsime Jus pačiais geriausiais žodžiais savo mintyse ir maldose.

Norėtume padėkoti Vargdienių seserų vienuolijai ir vyskupijai už tyliai dirbamą didį krikščioniško gailestingumo darbą, kuris per šiuos Namus praskaidrina daugelio žmonių senatvės dienas. Linkime ir toliau šiuos namus puoselėti ir tobulinti.

Atskiro paminėjimo nusipelno Namuose sudarytos buitinės sąlygos. Namai yra ypatingai švarūs ir jaukūs, jų virtuvės paruoštas maistas nenusileidžia daugelio Marijampolės restoranų ir kavinių meniu. Labai rūpestingai palaikomas globojamiems asmenims tinkamas dienos režimas, kartu sudarant palankias galimybes juos nuolat lankyti artimiesiems. Sudėtingesnės buvo tik tinkamos temperatūros palaikymo sąlygos karštą 2019 m. vasarą – Namams gal praverstų oro kondicionavimo sistemos. Kiek spėjome pastebėti per bendravimo su Namais mėnesius, stipriau besijaučiantiems globotiniams taip pat praverstų didesnį fizinį aktyvumą įgalinančios priemonės – gimnastikos kambarys, fizioterapeuto patarimai, masažuotojo paslaugos.

Būtume laimingi, jei savo atsiliepimu arba kitokia pagalba galėtume prisidėti prie tokių arba panašių Švč. Marijos globos namų patobulinimų.

Su pagarba ir dėkingumu

Vytautas Viliūnas, Liudos Viliūnienės sutuoktinis bei Giedrius ir Dalius, sūnūs.
Marijampolė, 2019 m. rugpjūčio 23 d.
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems - organizacijoms ir pavieniams žmonėms - kurie 2018 metais pervedėte 2 % (428,46 EUR), pinigines aukas (965,50 EUR) ir įvairias aukas natūra.
Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis! Ačiū!
VšĮ Švč. Marijos globos namų administracija
Marijampolė, 2019 m. sausio 10 d.
Kuo nuoširdžiausias AČIŪ Direktorei, pavaduotojai ir visam personalui už begalinį rūpestį ir nuoširdumą, kurį suteikėte a. a. mamytei Petronėlei Junkaitienei.
Jūs nuostabūs žmonės.
Labai Jums ačiū!
Dukra Teresė, anūkai Irma ir Saulius​
Marijampolė, 2019 m. sausio 8 d.
Padėkokit prašau personalui nuo manęs, mačiau kaip slaugė, prižiūrėjo ir kaip rūpinosi mama ir suprantu, kokio atsidavimo reikalaujantis darbas. Visada Jus prisiminsiu.
Sveikatos visiems ir nuoširdus AČIŪ.
Dukra Sandra
Marijampolė, 2018 m. gegužės 24 d.
Norime nuoširdžiai padėkoti už mūsų tėvo Jono Raulinaičio priežiūrą Jūsų globos namuose. Nuostabios moterys, kurios padėjo mūsų Tėveliui praleisti gražiai paskutines dienas.
Nuoširdus AČIŪ Jums - dukra Jolanta, sūnūs Gintautas ir Vytautas
Marijampolė, 2018 balandžio 26 d.
Ačiū už viską: už rūpestį, už gerą žodį (jei reikia, ir kitokį), už visapusišką šilumą, už visus patogumus, kokių turbūt kitur nerastume. Nuoširdžiai sveikinu, linkiu visokios laimės, kantrybės, sveikatos...

Šv. Kalėdų proga Jums siunčiu tokį giesmės posmą:

"Šventa naktis, visur tylu.
Varpai tik gaudžia.
Švelni giesmė - tai angelų - gijas mūs laimei audžia,
gijas mūs laimei audžia!"
Nuoširdus DĖKUI a.a. Benjaminos Steponaitytės globėjams. Jūsų sielos ir rankų šiluma, rūpestis ir geras žodis leido Benjaminai jaustis čia kaip namuose. Linkiu, kad šis gėris, atjauta niekada neapleistų šių namų.
Visam personalui linkiu sveikatos, kantrybės ir kuo daugiau šviesių dienų Jūsų kasdienybėje.
Rūta
Nuoširdžiai dėkoju už a.a. Reginos Milutienės globą, šiltą, nuoširdų bendravimą. Dievo palaimos visam Jūsų kolektyvui.
Renata (dukra)
2016 m. gegužės 16 d.
Reiškiu nuoširdžią padėką šių namų vadovybei ir visiems darbuotojams.
Tegul džiaugsmo dienos pinasi kaip gėlių girliandos ir nesibaigia nuo širdies ligi saulės.
Leokadija (gyventoja)
2015 m. kovo 21 d.
Norėjau padėkoti už pagalbą Aurelijai. Vakar ji labai apsidžiaugė jaukiu kambariu. Ją labai pradžiugino ir tai, kad gyvens viena ir jos naktiniai kėlimaisi į tualetą nesudarys niekam nepatogumų. Ji sakė, kad yra laiminga. O man tarsi kalnas nuo pečių nukrito.
Jūsų namuose tvyro ypatinga atmosfera - šiluma, meilė, dėmesys. Ačiū, kad paskutines pas Jus gyvenančių žmonių dienas pripildote laimės.
Dalytė
2008 m. birželio 17 d.
Scroll to Top